Процесът на създаване на сайт в 10 стъпки

първа част

Според наблюденията, които имам от работата си, но и от разговори с колеги от други агенции, повечето клиенти, които за първи път пристъпват към изграждането на собствен уеб сайт, нямат реална представа за етапите, през които протича този процес. Тази статия представя 10-те основни етапа, през които е необходимо да преминете заедно с избраната от Вас уеб агенция, преди Вашият сайт да стане достъпен за посещения в интернет.

2 2
октомври

Уеб сайтът:
от А до Я
или как успешно да реализирате своите идеи

Изграждането на уеб сайт е сложен процес и прилича повече на писането на разказ, отколкото на заснемане на фотографски кадър. Затова трябва да бъдете готови да отделите необходимото време и усилия за успешната реализация на този процес.

Предварителното запознаване с неговите етапи е важно условие, ако искате да участвате активно в създаването на Вашия сайт, формулирайки точно и коректно своите изисквания. Когато знаете през какви моменти ще протече комуникацията с уеб агенцията, която сте избрали, ще бъдете подготвени да обсъждате като равностойни партньори важните въпроси, свързани с реализацията на сайта. От една страна това ще Ви даде възможност да прецените коректността на фирмата и професионалната подготвеност на нейните служители, а от друга - ще Ви позволи да защитите и аргументирате собственото си мнение.

Може да бъдат откроени 10 основни етапа от реализацията на един уеб проект.

В тази част ще разгледам първите 5 етапа, свързани с плануването на един сайт и подготовката за неговата реализация, които трябва да изяснят всички въпроси, свързани с:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САЙТА
НЕГОВАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
СТРУКТУРАТА
ИЗГОТВЯНЕТО И ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР
ИЗБОРА НА ХОСТИНГ И ДОМЕЙН

В следващата част ще акцентирам върху останалите 5 етапа. Те представляват същинската работа по неговата реализация и се отнасят до :

ДИЗАЙНА НА САЙТА
НЕГОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ
ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕСТВАНЕТО НА САЙТА
ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНТЕРНЕТ

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РАБОТЕЩ САЙТ

Предназначение

1. След като вече сте избрали фирма за реализацията на Вашия проект, първата стъпка, която трябва да направите съвместно, е да уточните предназначението на сайта. Това означава да формулирате ясно целите, които си поставяте. Колкото по-детайлна е тази информация, толкова по-пълна представа за предстоящата работа ще имат разработчиците. Така те ще могат по-лесно да Ви дадат експертни съвети относно редица въпроси, за които ще трябва да вземете важни решения - структура, маркетингово позициониране, техническа реализация, хостинг и домейн.

Предназначението на сайта определя неговата класификация. Съществуват различни критерии за дефиниране на видовете сайт, но най-общо те се свеждат до следните групи: Личен сайт, Блог, Форум, Фирмен (Корпоративен) сайт, Лендинг страница, Онлайн каталог, Онлайн магазин, Информационен портал, Медиен портал, Уеб портал, Социална платформа. Всяка една от тях притежава особености, с които трябва да се съобразите. В същото време Вашата дейност и нейните характеристики определят индивидуалните черти на сайта. Намирането на баланс между двете е една от основните предпоставки за успех.

Функционалност

2. Функциите на сайта се определят от неговото предназначение. Ето защо е изключително важно то да бъде предварително изяснено. Дори да имате представа какво искате да съдържа Вашият сайт като функционалност, потърсете мнението на специалистите. На основата на своя опит и работата си по сходни проекти, те ще Ви ориентират кои от идеите са работещи и приложими и кои - не. Точното дефиниране на функциите е предпоставка да получите максимално прецизна оферта с цена и срокове за изпълнение, но в същото време е и гаранция, че няма да бъдете разочаровани от крайния продукт.

Често клиентите поставят знак за равенство между функционалността на сайта и неговото съдържание. Макар и свързани, двете са напълно различни. Функциите на сайта се определят от две неща: как администраторите на сайта могат да представят дадена информация и какво посетителят може да направи с нея. Най-често използвани функции са: публикуване на текст и медия (снимки, аудио, видео), странициране, търсене и изпращане на информация, регистрация, контактна форма, абониране за бюлетин, имплементиране на методи за онлайн разплащане, реклама, визуални ефекти, подобряващи потребителското изживяване.

Структура

3. Структурата на сайта е в тясна връзка с неговото съдържание. За да може правилно да определите структурата, трябва предварително да изясните за себе си и за фирмата разработчик каква информация ще публикувате и как тя може да бъде логически подредена в теми и подтеми. Това предполага да имате ясна представа не само какво ще съдържа Вашият сайт към момента на неговото публикуване в интернет, но и как ще се развива той в бъдеще. Всичките тези неща са от изключително важно значение, за да бъде правилно изградена вътрешната линк система на сайта (връзките между отделните страници) - основно изискване за едно добро класиране в търсещите машини.

Най-важният елемент от структурата на сайта е неговата начална страница. Тя следва да бъде добре премислена, защото създава първото впечатление у посетителя. Задължителни и основни страници са тези, които дават фундаментални насоки за предмета на дейност, за собственика и предназначението на сайта. Те трябва да съдържат информация за Вашия бизнес, за продуктите и услугите, които предлагате. Друг важен момент в структурното изграждане на сайта е неговата навигация. Нейните елементи (линкове / бутони), са подредени хоризонтално или вертикално, а при необходимост може да са разположени в подменюта и до тях да се стига по-трудно и в дълбочина.

Договор

4. След като успешно сте направили първите 3 стъпки заедно с Вашата уеб агенция, е време да пристъпите към изготвянето и подписването на договор. Подходете изключително внимателно към тази част, защото това ще Ви спести бъдещи разочарования. Изискайте предварителен вариант на договор, с който да се запознаете, да съгласувате с юрист и да нанесете необходимите корекции, ако има моменти, които Ви притесняват или желаете някои клаузи да бъдат променени или допълнени. Върнете го за одобрение от страна на фирмата изпълнител и след като окончателният вариант е съгласуван от двете страни, преминете към неговото подписване.

Добър е този договор, който защитава интересите на двете страни. Обърнете внимание на следните неща: какви права и задължения са разписани за Вас и за уеб агенцията, изброени ли са всички функционалности на сайта, които сте обсъждали, упоменати ли са срокове за изпълнение на отделните компоненти на сайта, на какви траншове се извършва заплащането, включена ли е поддръжка - в какво се изразява тя, за какъв период е и колко часа труд са заложени. Фирмите, които са коректни и държат на дългосрочно партньорство със своите клиенти, изготвят подробни договори, които Ви карат да се чувствате защитени.

Хостинг и домейн

5. Изборът на хостинг и домейн е първата стъпка, с която се стартира реалното изграждане на сайт.
Хостинг е услуга, предлагаща "физическо" пространство, където да бъде разположен Вашият сайт. Това може да бъде сървър, чиито рерурси са разпределени между много клиенти (споделен хостинг), но също така - виртуален или нает сървър (при който получавате гарантирани сървърни ресурси). Друг вариант е да използвате облачни услуги.
Домейнът е "адресът" на Вашия сайт. Той трябва да бъде свързан с Вашата дейност или с продуктите / услугите, които предлагате. Важен момент при избора на домейн е разширението, което ще използвате (.com, .net, .org, .eu, .bg).

Съществена грешка, която допускат повечето клиенти, е да закупят хостинг и домейн предварително, още преди да са избрали фирма изпълнител.
Винаги се доверявайте на експертното мнение на специалистите, особено когато става въпрос за хостинг услугите. Особеностите на сайта може да предполагат използването на технологии, които не се поддържат от всеки хостинг план. Пример в това отношение е използването на програмни езици като Python, Ruby, Go, Node.js или специфични бази данни (PostgeSQL, MongoDB, Cassandra, HBase). Друг проблем, който може да възникне, е свързан с поддържаните версии на тези програмни езици и бази данни.

ВТОРА ЧАСТ
свържете се
ОБАДЕТЕ СЕ или НИ ПИШЕТЕ
MAKE IT IN MOTION