БРАНДИНГ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Създаваме творчески концепции, които развиват Вашия бранд и засилват влиянието му върху нови аудитории. Идеите ни за лого и слоган (мото) се отличават с оригиналност и креативност, а индивидуалният подход и въображението са наши водещи принципи в изграждането на корпоративен стил. Motion Agency е символ на качество, което отговаря на най-високите професионални стандарти.

1 0

Бранд и търговска марка

Понятията бранд и търговска марка често се приемат за синонимни, което не отговаря на тяхната същност. Търговската марка е правен термин, който включва знаци, символи и думи, които само една компания може да използва за своите продукти и услуги. Брандът е по-глобално понятие, което позиционира компанията спрямо останалите фирми, в този смисъл самата търговска марка е част от него.

Професионално изграденият бранд се асоциира с идентичност и разпознаваемост. Ние създаваме брандинг концепции, които осъществяват емоционална връзка между марката и потребителя, носят послания и концептуалност, дават възможност за развитие и осъвременяване.

Предлагаме на своите клиенти:

 • изграждане на цялостни брандинг концепции за стартиращи компании
 • ребрандинг стратегии за промяна и развитие
 • графичен дизайн на лого
 • рестайлинг на бранд елементи
 • творчески визуални концепции
 • графичен дизайн и полиграфическо изпълнение с перфектно качество

В Motion Agency знаем колко важна е идентичността за всеки бизнес. Ето защо нашите брандинг услуги са изцяло индивидуални и персонализирани, съобразени са с профила на отделния клиент и превръщат неговата търговска марка в едно незабравимо потребителско преживявяне.

2 0

Брандинг стратегия

Формирането на професионална брандинг стратегия е сложен процес, който съдържа в себе си няколко съществени етапа:

 • Оценка на бранда и поставяне на цели
  • Когато започваме работа с нови клиенти за изграждане на тяхната брандинг стратегия, винаги в началото правим анализ на брандинг историята , за да определим нейните силни и слаби страни, да откроим добрите и лошите практики, използвани до този момент. Текущият статус на бранда и целите на компанията определят стратегията за развитие.

 • Дефиниране на бранда като ценност
  • За нас е важно да изградим Вашия бранд като ценност. За тази цел анализираме неговата таргет насоченост и профила на Вашите клиенти (потребители). По този начин успяваме да създадем трайни отношения на взаимност и свързаност между тях и Вашата марка.

 • Установяване на комуникационна стратегия
  • Брандът е насочен към клиента и в зависимост от неговия профил избираме различни комуникационни стратегии, които да бъдат лесно разпознаваеми и приобщаващи. Силата на професионалния бранд е в неговата способност да комуникира активно с потребителите на марката.

 • Определяне на пазарна стратегия
  • Брандът е пряко свързан с маркетинга, а той от своя страна - с пазара. Ние ще анализираме всички негови аспекти, за да ви предложим най-рационалния и успешен подход за Вашата фирма.

 • Структуриране на маркетингов план
  • Това е финалният и най-важен етап от изграждането на всяка брандинг стратегия. Правилните решения за марката, позиционирането на продуктите и услугите, медийните канали и посланията ще предопределят нейния успех.

3 0

Лого

Логото или запазеният знак на компанията е основен елемент на всеки бранд. Ето защо трябва да подходите изключително прецизно, когато избирате графично студио, на което да възложите неговия дизайн. Нашият дизайнерски екип стриктно спазва 3 основни принципа в своите концепции за логотип.

 • Графичeн минимализъм
  • Логото трябва да притежава ясна графична композиция, изчистена от всички елементи, които отклоняват възприятието от основния графичен акцент.

 • Визуална символика
  • Визуалното въздействие трябва да носи усещане за символика, а не за разказвателност. Логото трябва да бъде символ, който ражда значения и интерпретациии.

 • Емоционално послание
  • Силата на логото е в неговата способност да създава емоционална връзка с клиента. То не е единствено и само визуален знак, а емоционално послание.

Важен елемент в процеса на създаване на лого е разработената от нас методика на оценяване на неговото възприятие в различен контекст от целевата аудитория.

4 0

Слоган

Слоганът е дума, израз или фраза, които най-точно и ясно изразяват профила на дадена компания. Изборът на слоган е един от най-трудните етапи в изграждането на даден бранд, защото трябва да бъде кратък и запомнящ се, емоционално въздействащ и носещ послания. Професионалните слогани запазват своята убедителност през годините. Те заживяват собствен живот извън времето - в съзнанието на клиентите.

Логото и слоганът трябва да имат обща, единна концепция, която се определя от множество фактори - история и развитие на компанията, цели и дейност, фирмена философия, таргет профил на клиента, георгафска насоченост.

Нашият подход към Вашия слоган е индивидуален, но винаги творчески, защото вярваме, че заслужавате корпоративно мото, което казва много в кратко съдържание.

5 0

Корпоративен дизайн

Корпоративният дизайн е понятие, което включва редица творчески дейности:

 • избор на цветова гама
 • избор на шрифтове (типография)
 • изграждане на корпоративен стил
 • утвърждаване на единна графична концепция (визия)

Всеки цвят притежава емоционална символика и асоциативност. Ние подхождаме изключително прецезно при избора на цветове за Вашия корпоративен стил, за да може те да отговарят изцяло на фирмения Ви профил..

Друг важен избор е този на шрифтове. Типографията определя в голяма степен визуалното излъчване на бранда.

Използването на едни и същи цветове и шрифтове обаче не е достатъчно за изграждането на корпоративен стил. Той се определя и от много елементи на графичното изкуство като структура, композиция, детайли, образи, символи, графични техники. Резултатът е единна графична концепция (визия). Нейното професионално приложение в различни елементи на корпоративния дизайн (визитки, бланки, писма, брошури, рекламни материали, уеб сайтове) ще наложи Вашия бранд като силно разпознаваем и предпочитан в условията на конкурентна икономическа среда.

6 0

Графичен дизайн

Графичният дизайн е свързващо звено между идеята и нейното възприятие, между посланието и въздействието, което се очаква то да реализира. Съвременните визуални графични решения съдържат в себе си множество компоненти - композиция на графичните елементи, цвят и тоналност, организация на графичното пространство, форма, обем, мащаб, типография - всеки един от които се подчинява на собствени принципи и изисквания. Тяхното свързване в единна графична идея е творчески процес, който надгражда дизайна и неговата формална функционалност като средство за комуникация до нивото на изкуство. В Motion Agency отстояваме това разбиране във всеки наш проект.

Графичният дизайн превръща печатното издание от носител на информация в завършен продукт на художественото пластическо изкуство, подчинен на съответна авторска графична концепция. Структурирането на информационния и текстовия поток чрез графичния дизайн организира печатното пространство в композиция, която въздейства визуално чрез своя ритъм. В контекста на графичната визия на модерното печатно издание основни елементи на визуалната композиция са изображението и типографията. Изображението (илюстрация, снимка) е не просто насилствено вграден елемент в графичната структура, чиято задача е да добави нови значения, то е част от самата композиция, а типографията (буква, шрифт) престава да бъде само носител на смисъл, тя вече е и средство за внушение.

Motion Agency
Make It In Motion

БРАНДИНГ

свържете се
ОБАДЕТЕ СЕ или НИ ПИШЕТЕ
MAKE IT IN MOTION