РЕКЛАМАМАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ

Реализираме успешни маркетингови стратегии и рекламни кампании, които нямат за цел постигането на бързи, но временни резултати, а са насочени към изграждането на устойчиви връзки между марката и клиента. Използваме разнообразни маркетингови канали и изразни средства - текст, визия, аудио, видео. Прецизно анализираме Вашия бранд и таргет групите, към които е насочен, за да създадем впечатляващи рекламни послания чрез запомнящи се визуални форми.

1 0

Маркетингов анализ

Маркетинговият анализ е в основата на всяка успешна маркетингова кампания. Ето защо ние от Motion Agency проучваме изключително задълбочено всички фактори, свързани с Вашия бизнес.

 • Анализ на сектора
  • Всеки бизнес има свой специфичен профил, набор от характеристики, които определят допустимите граници на маркетинговия подход. Стратегии, които са работещи и печеливши в дадена област, за друга се оказват неудачни.

 • Анализ на икономическите характеристики
  • Всяка маркетингова кампания се реализира в конкретна икономическа ситуация. Нейното проучване дава отговор на въпроса какви резултати може да постигне самата кампания, но също така определя и нейната философия.

 • Анализ на целите
  • Когато една фирма потърси услугите на професионална агенция за маркетинг и реклама, тя винаги има конкретни цели, които иска да постигне. Те трябва да бъдат ясно дефинирани и съобразени с условията на пазара.

 • Анализ на таргет групата
  • Продуктът определя профила на купувача. За да бъде успешна една маркетингова кампания, следва да бъде направен задълбочен анализ на таргет групата, който да определи и самия маркетингов подход.

 • Анализ на конкуренцията
  • Свободният пазар е територия на конкуренцията, а маркетингът и рекламата са средство за привличане и задържане на клиенти. Всяка конкурентна фирма се стреми към същото, затова е важно как Вашата маркетингова кампания ще се позиционира спрямо останалите, за да Ви осигури нови пътища за развитие.

 • Анализ на Вашата марка и нейното позициониране на пазара
  • Професионално изградената маркетингова кампания винаги отчита историята на Вашата марка, етапите на нейното развитие и позиционирането и на пазара, за да открие солидна основа, върху която да надгради използваните до този момент успешни маркетингови стратегии.

ddd
2 0

Маркетингова стратегия

Маркетинговата стратегия дефинира целите на кампанията, маркетинговите канали и средствата за нейното реализиране, като всичко това е обвързано с конкретни етапи и срокове, Маркетинговата стратегия е немислима без маркетинговия анализ, нещо повече - тя е негово следствие и резултат.

Едно от най-важните условия, за да бъде успешна тази стратегия, е синхронизацията на дейностите. Те трябва да бъдат логически структурирани и последователни. В повечето случаи се използват различни канали за въздействие, което прави тази синхронизация по-трудна. Когато обаче има предварително дефинирана маркетингова философия, определена от целите на кампанията и профила на таргет групата, тя се превръща в сериозен фактор за Вашия успех.

3 0

Уеб сайт и SEO

Уеб сайтът е важен елемент от съвременния бизнес и комуникацията му с крайния клиент. Ето защо той е част и от всяка маркетингова концепция. Процесът на изграждане на солидно онлайн присъствие включва три основни компонента:

 • изработка на уеб страница, мобилно приложение и присъствие в социалните канали за комуникация
 • редовно обновяване на съдържанието и поддръжка на приложенията
 • SEO оптимизация и реклама, за да може то да достигне до своята аудитория

Motion Agency предлага на своите клиенти пълен пакет от SEO услуги, който включва:

 • SEO одит
  • В основата на всяка SEO оптимизация е анализът на уеб страниците, който трябва да открие причините за незадоволителното класиране в търсещите машини. Те могат да бъдат най-различни - забрана за индексиране, недостатъчно или недобре структурирано съдържание, неправилно форматирани мета тагове и html елементи, невалидни линкове, неправилно изградена вътрешна линк система, нисък page rank.

 • SEO стратегия
  • Когато бъдат открити всички фактори за ниските позиции на сайта в класацията на Google, се пристъпва към изготвянето на детайлна SEO стратегия. Тя се състои от конкретни действия и срокове, които трябва да подобрят класирането на Вашия сайт.

 • SEO копирайтинг
  • Уникалното съдържание е предпоставка за по-добро класиране в Google. Но то трябва да бъде периодично обновявано и допълвано, за да бъде актуално. Създаването на текстове за уеб има своите специфични особености, защото изисква прецизно използване на съответните ключови думи, мета тагове и html елементи.

 • On-Site оптимизация
  • Тя е част от техническата SEO оптимизация и включва изчистване на невалидни връзки, оптимизиране на вътрешната линк система на сайта, коригиране на кода и оптимизация на уеб сървъра с цел по-бързото зареждане на съдържанието, интеграция на кеширащи механизми, компресиране на статичното съдържание (изображения, видео, css и javascript файлове), html валидация на отделните страници.

 • On-Page оптимизация
  • Последователно се анализира всеки URL адрес от Вашия сайт, за да се открият онези страници, които имат нисък page rank и намаляват SEO класацията на целия сайт. Те може да бъдат премахнати от Google индексацията, ако не съдържат съществена информация, или да се предприемат конкретни стъпки за по-доброто им класиране.

 • Off-Site оптимизация и Link building
  • Един от най-важните фактори за водещи позиции в търсенето по определени ключови думи е генерирането на качествени линкове от други сайтове с висок PR, които водят към ваши URL адреси. PageRank e алгоритъм на Google за класификация на силата на хипервръзките, сочещи към сайтовете, и е предназначен за да определи SEO силата на даден домейн или страница.

4 0

Лендинг страници

Лендинг страницата е изключително ефективно средство, когато става въпрос за маркетингови кампании, свързани с промотирането на конкретни стоки и услуги. Тя може да бъде част от Вашия фирмен сайт или да използва различен (самостоятелен) домейн, отговарящ на нейното съдържание. И в двата случай става въпрос за напълно независима и завършена в своята цялост структурна единица, която има конкретна цел - регистрация за събитие, абониране за имейл бюлетин, закупуване на продукт.

Целевата страница се отличава с много по-голяма ефективност от мултифункционалния сайт, защото при нея има ясно дефиниран акцент. Тя се състои от три основни компонента - описание, подкана, действие. Ефективността се определя от таргетирания входящ трафик - обикновено посетителите посещават URL адреса на лендинг страницата от рекламно съобщение (най-често се използва Google Ads), защото проявяват интерес към промотирания продукт.

Подходът при изработката на лендинг пейдж е различен - акцент може да бъде описанието (текста), ако става въпрос за някаква услуга, но в случаите, когато се промотира продукт, акцентът е визуалното въздействие.

5 0

Социални канали

Социалните мрежи са част от нашето всекидневие, затова и те са неизменна част от съвременния маркетинг.

Предлагаме на своите клиенти разработка и поддръжка на фирмени страници, както и таргетирани рекламни кампании в следните социални мрежи:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest

Използвайки социалните мрежи, Вие ще привлечете повече потребители, ще популяризирате бизнеса си и ще наложите своята марка, ще изградите общност от постоянни клиенти и ще имате обратна връзка с тях, което ще Ви позволи да планирате успешни маркетингови кампании.

6 0

Google Ads

Рекламата в Google е едно от най-мощните маркетингови средства, които могат да Ви осигурят нови клиенти. Инструментът Google Ads предоставя детайлни настройки за Вашата рекламна кампания - таргетиране на потребителите, териториален и времеви диапазон за показване на рекламното съобщение, пълен контрол на разходите посредством определяне на дневен и месечен бюджет, минимална и максимална цена на клик.

Платеният маркетинг за търсене е приложим за всички фирми, независимо от това дали Вашият бизнес стартира сега или вече е развит. Моделът за ценообразуване е конкурентен и може да бъде адекватен на Вашия бюджет. Google Ads предлага прецизно насочване (таргетиране) и измеримост и при правилно управление можете да постигнете високи нива на ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Маркетингът се развива динамично, но въпреки това нашият опит показва, че има някои основни фактора, които определят успешната рекламна кампания с Google Ads:

 • точен подбор на ключови думи
 • прецизно таргетиране
 • вдъхновяващо рекламно послание, подтикващо към действие
 • постоянно тестване и анализ на постигнатите резултати
 • оптимизиране на всяка отделна кампания
 • отчитане на пазарните тенденции

Google Ads кампанията Ви дава възможност да проследите ефективността на всяка фраза за търсене - от най-често използваната до най-конвертиращата. Тези данни могат да бъдат основа на една успешна SEO кампания, която да класира Вашия уебсайт високо в органичните резултати за най-печелившите думи за търсене.

7 0

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът е маркетингова стратегия, която успешно можете да използвате за промотиране на нови стоки и услуги, но също така тя е удачна форма да поддържате постоянна връзка със своите клиенти.

За да бъде успешна една имейл кампания, тя трябва да притежава следните компоненти:

 • ясни цели
 • полезно съдържание
 • измерими резултати

Преди да пристъпите към изпращането на имейли, Вие трябва да сте наясно какви са Вашите цели (запознаване с нов продукт, промоция за лоялни клиенти, провеждане на анкета / допитване, информация за нови дейности, офиси, магазини) - това ще определи от една страна кои клиенти от Вашата база данни с имейли да включите в кампанията, а от друга - ще Ви помогне да създадете съдържание, което носи полезна информация, от която клиентите Ви се интересуват.

Ние организираме успешни имейл кампании с ясно измерими резултати, които могат да помогнат на бизнеса Ви да намери баланса в комуникацията с клиентите.

8 0

Реклама

Рекламата е най-мощният инструмент за маркетингово въздействие, който използва различни изразни средства - текст, визия, аудио, видео. Рекламните послания достигат до нас от различни източници - телевизия, радио, преса, интернет, билбордове, плакати, брошури - и без дори да осъзнаваме, моделират нашия избор.

Ние ще създадем за Вас рекламен продукт, който се отличава от рекламния поток с оригинална творческа идея и професионална техническа реализация.

Motion Agency предлага на своите клиенти:

 • креативност
 • оригиналност
 • провокативност
 • разпознаваемост

при създаването на:

 • печатна реклама
 • аудиоспотове
 • видеоклипове

Ние ще създадем за Вас рекламен продукт, който се отличава от рекламния поток с оригинална творческа идея и професионална техническа реализация.

Motion Agency
Make It In Motion

РЕКЛАМА

свържете се
ОБАДЕТЕ СЕ или НИ ПИШЕТЕ
MAKE IT IN MOTION